Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Mé těhotenství ukončil samovolný potrat

Nedaří se vám donosit dítě?

Během návštěvy u lékaře vyhodnotíme rizikové faktory, budeme hledat příčiny nedonošeného těhotenství nebo předčasného porodu. Lékař vám doporučí, jak těhotenství farmakologicky podpořit, případně vybereme techniku IVF s genetickým vyšetřením embrya před vložením do dělohy.

Obraťte se na nás s důvěrou, pokud řešíte některou z následujících situací:

 • pozoruji opakovaně pozitivní těhotenské testy a krátce poté začnu menstruovat 
 • dvě těhotenství mi již zmlkla nebo jsem potratila 
 • porodila jsem před 37. dokončeným týdnem
 • porodila jsem mrtvý plod
 • porodila jsem genetický poškozený plod nebo dítě s vývojovou vadou
 • můj nový partner měl s původní partnerkou opakovaný potrat
 • mám diagnozu kardiolipinového nebo antifosfolipidového syndromu 
 • vím, že mám vývojovou anomálii dělohy
 • jeden z nás prodělal radiační nebo cytostatickou léčbu, užívám léky neslučitelné s těhotenstvím 
 • mám zatíženou porodnickou anamnézu opakovaných těhotenských nezdarů
 • měla jsem preeklampsii a/nebo HELLP syndrom v předchozím těhotenství
 • mám dekompenzovanou funkci štítné žlázy či cukrovku

Proč má smysl kontaktovat lékaře?

Cílem návštěvy lékaře je vyhodnocení rizikových faktorů pro vznik a vývoj těhotenství, hledání příčiny opakovaných těhotenských ztrát, nebo důvodu předčasného porodu. Zpravidla lékař doporučí upravit podmínky před početím a využívá praktických zkušeností s medikamenty pro podporu těhotenství. Pokud je příčinou nález v karyotypu u jednoho z partnerů, doporučí techniku IVF spojenou s vyšetřením karyotypu embryí. 

img01

Objednání

Jak se k vám můžeme objednat?

Elektronicky:

objednávkový formulář (zde)

 

 

Připravte si před objednáním

 • rodné číslo
 • typ zdravotní pojišťovny
 • kontaktní telefon
 • datum nástupu poslední menstruace

Co je důležité vědět:

 • Budete telefonicky hovořit s IVF koordinátorkou, která bude vaším průvodcem a první kontaktní osobou po celou dobu návštěv  na klinice ARLETA.

 • Neschopnost donosit těhotenství je problémem dvojice, takže očekáváme, že přijdete na vstupní vyšetření oba.

 • Nevyžadujeme doporučení registrujícího lékaře, ale je vhodné jej informovat, neboť zůstanete v jeho preventivní péči a budeme jej potřebovat ke spolupráci.

 • Přineste s sebou všechny písemné zprávy a výsledky, týkající se vašeho zdravotního stavu.

 • Pokud trpíte chronickou nemocí, je vhodné získat stanovisko odborného lékaře k budoucímu těhotenství.

 • V současné době jsme schopni vám nabídnout termín první návštěvy do 3 – 6 týdnů po prvním kontaktu.

Dotazníkdotazník

    Proč dotazník ?

 • Lékař si připraví na základě vyplněných informací ještě před vaší první návštěvou pracovní hypotézy problému.
 • Cíleně kladené otázky při vlastním pohovoru pak pomáhají upřesnit  odpovědné faktory a zpřesňují diagnózu opakovaného potrácení, nebo předčasného porodu.
 • Často jsou důležité i detaily a postřehy z minulého období, které mohou být podstatné pro odhalení problému.
 • Pamatujte si, že pouze léčba podle příčiny je nejefektivnější.

 

Vyplnit vstupní dotazník

img02

První návštěva

Rozhovor s lékařem

Proč je důležité si povídat? 

 • Vzniká důvěrný vztah mezi lékařem a léčeným párem, který by měl být z obou stran velmi otevřený, empatický.
 • Každý problém má svůj "příběh“ a lékař je schopen vyhodnotit důležité momenty vašeho života, které měly rozhodující význam pro vznik současné poruchy.
 • Lékař může na závěr První návštěvy vyslovit první pracovní hypotézy, které se musí ověřit diagnostickými testy.
 • Připravte se na to, že se budeme zajímat o vaše rodinné zázemí, vztah k minulým partnerům, dětem, rodičům, také jaké jsou vaše životní plány a co se vám v životě podařilo, ale i nepodařilo dosáhnout.
 • U zahraničních klientů nabízíme možnost konzultací s lékařem přes SKYPE za stejných podmínek, jako při osobní návštěvě.

 

img5

Diagnostické metody

Jaká odborná vyšetření zahrnuje První návštěva?

 • gynekologické vyšetření, kolposkopie
 • cytologie, odběr chlamydií , pokud je indikován
 • vaginální ultrazvukové vyšetření
 • spermiogram
 • hormonální profil
 • laboratorní panel habituálního potrácení
 • komplexní genetický skrínink  


Jaká vyšetření lékař může doporučit po První návštěvě?

 • genetické vyšetření neplodného páru
 • ambulantní minihysteroskopii s odstraněním myomu, polypu, srůstů, nebo k protnutí děložní přepážky (HSK)
 • operační laparoskopii k odstranění uzavřeného vejcovodu, myomu, endometriozy, či korekci děložní anomálie
 • imunologické vyšetření neplodného páru
 • endokrinologické vyšetření v případě zachycené poruchy štítné žlázy, nebo např. adrenogenitálním syndromu
 • hematologické vyšetření v případě podezření na trombofilní stav

img03

Léčebný plán

Popis léčebných metodlékař

 • konzervativní postup – Volíme tzv. empirickou (zkušenostní) terapii – farmakologická podpora vycházející z poznatků medicíny založené na důkazech (evidence based medicine).
 • mimotělní oplodnění – In vitro fertilizace a embryotransfer IVF ET spojený s genetickým vyšetřením embrya PGS, PGD, karyomappingem při současném vytvoření maximálně příznivých podmínek pro provedení transferu a uhnízdění embrya, následuje farmakologická podpora těhotenství vycházející z poznatků medicíny založené na důkazech (evidence based medicine).

 

 


Kdo a jak se bude na Vaší léčbě podílet ?

 • V našem týmu  máme jasně stanovená pravidla a role jednotlivých úseků, které na sebe logicky navazují.rozhovor
 • S jednotlivými členy týmu se budete setkávat po celé budově Centra reprodukčního zdraví ARLETA.

Lékař po stanovení příčin indikuje jednu nebo více léčebných možností, ze kterých si spolu s IVF koordinátorem vybíráte takovou, která bude nejvíce v souladu s vaší představou.  Lékař také vyslovuje procentuálně prognózu jednotlivých léčebných možností.

IVF koordinátor vám podrobně vysvětlí princip léčby, časový plán krok po kroku, vypracuje vám cenové nabídky pro jednotlivé možnosti léčby.

Zdravotní sestra Vám vydá přípravné i stimulační léky s poučením o způsobu aplikace, dávkování, vysvětlí jejich možné účinky na Vaše tělo.

Recepční provede platební operace, nebo vystaví fakturu, objedná Vás na kontrolní návštěvu , bude zajišťovat pro Vás i Vaše rodinné příslušníky pohodu v čekárně, pomáhá organizovat příchod klientů do ambulance, předá Vás do péče sálové sestry k výkonům na operačním sále.

Embryolog vás seznámí s počtem, zralostí a kvalitou vajíček a spermií po jejich získání, vysvětlí standardní i speciální laboratorní postupy,  bude vás informovat o úspěšnosti oplození a hodnotit embrya v průběhu kultivace až do embryotransferu, domluví s vámi vhodný počet embryí k embryotransferu a zamražení, informuje o počtech biooptovaných embryí a jejich uvolnění k odloženému embryotransferu.

Genetik provádí lékařské konzultace infertilního páru, indikuje vyšetření karyotypu, nosičství cystické fibrózy a spinální muskulární atrofie před vstupem do IVF, indikuje provedení genetického skríninku aneuploidií a vyhodnocuje výsledky analýzy PGS, PGD, karyomappingu a uvolňuje embrya k transferu. 

Lékař, genetik, embryolog se společně podílejí na interpretaci výsledků kvality embryí po rozmražení,  výsledků preimplantační genetické analýzy a stanovují společně nejvhodnější embryo k transferu.

Kolik nás celá léčba bude stát ?

 • Na naší klinice budete znát konečnou cenu léčebného plánu před jeho zahájením.
 • K snadnějšímu pochopení jsme pro Vás připravili seznam položek, které jsou hrazeny vaší zdravotní pojišťovnou a na kterých se budete podílet jako samoplátci.
 • Obsah jednotlivých položek vám vysvětlí a cenově upřesní váš IVF koordinátor.
 • Nenabízíme cenové balíčky, ale hradíte položky postupně podle skutečné spotřeby, jedinou výjímkou je možnost volby laboratorního balíčku metod, kdy odborník - embryolog použije v konkrétní případě všechny postupy, které podle jeho zkušeností a možností zvýší pravděpodobnost úspěchu.
CYKLUS IVF ET HRAZENÝ POJIŠŤOVNOU*
Standardní metody  
Stimulační léky hradí pojišťovna
Doplatky za stimulační léky hradí klienti
IVF základ

hradí pojišťovna

Laboratorní metody ( balíček metod) hradí klienti
Kryokonzervace embryí hradí klienti

Nestandardní metody

 
Náklady dárce spermií hradí klienti
Náklady dárkyně vajíček hradí klienti
MESA,TESE hradí klienti
Kryokonzervace spermií

hradí klienti

Biopsie trofoblastu hradí klienti
PGS, PGD, karyomapping

hradí pojišťovna

Kryoembrytransfer hradí klienti
Cena cyklu IVF ET s PGS, PGD, KMP  od 38 000,- Kč
CYKLUS IVF ET HRAZENÝ SAMOPLÁTCI
Standardní metody
Stimulační léky

hradí klienti

Doplatky za stimulační léky hradí klienti
IVF základ

hradí klienti

Laboratorní metody ( balíček metod) hradí klienti
Kryokonzervace embryí hradí klienti
Nestandardní metody  
Náklady dárce spermií hradí klienti
Náklady dárkyně vajíček hradí klienti
MESA,TESE hradí klienti
Kryokonzervace spermií

hradí klienti

Biopsie trofoblastu hradí klienti
PGS, PGD, karyomapping

hradí pojišťovna

Kryoembrytransfer hradí klienti
Cena cyklu IVF ET s PGS, PGD, KMP od 72 000,- Kč

* Společnost ARLETA IVF s.r.o. disponuje smlouvami se všemi zdravotními pojišťovnami, vyjma Mettal - Allianz. Pojišťovny shodně hradí čtyři cykly mimotělního oplodnění s transferem jednoho čerstvého embrya v prvním a druhém cyklu u žen do 39.narozenin. Pojištění se vztahuje na podstatnou část ceny stimulačních léků a základ IVF cyklu ve výši 26.000,- Kč. Existují specializované výkony, které zvyšují úspěšnost Vaší léčby. Tyto zákroky ale žádná zdravotní pojišťovna nehradí. Patří sem například ICSI (intracytoplazmatická injekce spermií do vajíčka), PICSI (ICSI preselektované spermie), prodloužená kultivace, asistovaný hatching, nebo využití dárcovství (vajíčko, spermie, embryo) a další. Pokud genetik stanoví indikaci k preimplantační genetické analýze, je tato metoda hrazena zdravotní pojišťovnou bez omezení věkem.  

img04

Realizace léčby

 

Úspěšnost

Mohu věřit, že skutečně donosím zdravé dítě? Jakou mám záruku?

 • Především vám neslibujeme 100 % pravděpodobnost a je nám upřímně líto, že neumíme pomoci vždy.
 • Jsme přesvědčeni, že v individualizaci našeho přístupu ke každému jednotlivému léčeného páru můžeme dosáhnout lepších výsledků. Zastáváme aktivní přístup, nesouhlasíme s názorem " jednou se to třeba povede donosit".
 • Úspěšnost je závislá na věku ženy, faktorech neplodnosti, počtu a kvalitě zaváděných embryí, načasování transferu, ale i na schopnosti děložní sliznice embryo přijmout.
 • Preimplatační analýza embryí zvyšuje pravděpodobnost úspěchu až o 25 %.

 

Výsledek léčby a co dál?

Budeme nejradši, když přijedete k provedení těhotenského testu k nám. Důvodem je nejen možnost sdílet radost z úspěšné léčby, ale hlavně, abychom vás maximálně podpořili a dodali vám naději v případě, že léčba právě nebude úspěšná.  Víme, jak je pro vás důležité za této situace podat pomocnou ruku.  V případě úspěchu je třeba nabídnout farmakologickou podporu těhotenství.  

 

img06

Co bude následovat po pozitivním těhotenském testu po transferu ?

 • Blahopřeme, pozitivní těhotenský test je první podmínkou, abyste mohla porodit dítě, ale my víme, že není ještě vyhráno.
 • Máme bohaté zkušenosti s podporou těhotenství u žen s opakovanými potraty, umíme včasně rozpoznávat symptomy svědčící pro mimoděložní těhotenství a efektivně léčit hrozící potraty.
 • Je tedy vhodné, abyste ještě několik týdnů v začátku těhotenství  zůstala v naší péči, než vás předáme registrujícímu lékaři.
 • Péče o těhotnou ženu v prvním trimestru  po IVF má svá pravidla, která je potřeba respektovat a do doby převzetí hormonální funkce placentou v 11. týdnu  považujeme  těhotenství za rizikové. 
 • Cítíme se spoluzodpovědni za genetický potenciál embrya, zárodku a budoucího plodu, a proto zpravidla dokončujeme u těhotných skrínink 1. trimestru a po seznámení s výsledkem Vás předáme registrujícímu lékaři.
 • V případě předčasného porodu v anamnéze, nebo komplikovaného průběhu předchozího těhotenství zůstává zpravidla žena v naší péči až do porodu, nebo je předána do rizikové poradny Porodnicko – gynekologické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové. 

 

 

A co když začnu krvácet a/nebo těhotenský test z moči bude negativní, či znovu potratím?

 • Tým ARLETA je schopen zvládnout tuto nepříjemnou situaci, neboť jsme ji prožili bohužel již mnohokrát.Arleta
 • Nechceme sdělovat negativní test do telefonu, neboť citlivě vnímáme, jak by to od nás bylo neprofesionální.
 • Věříme, že budete cítit naši podporu, vyzveme vás léčbu nevzdávat, pokud uvidíme sebemenší šanci na budoucí úspěch. 
 • Pokusíme se racionálně vysvětlit důvod selhání, pojmenovat příčinu a dát návrh na její odstranění před dalším léčebným krokem. Potracený plod odesíláme automaticky na genetickou analýzu - karyotypizaci.  
 • Opětovný potrat navzdory provedenému preimplantačnímu vyšetření embrya znamená se znovu zaměřit na jiné příčiny neschopnosti donošení.
 • Je to pro vás možná překvapivé, ale umíme říct, že jsme udělali chybu, nebo jsme se v názoru mýlili.
 • U zahraničních klientů vypracujeme na požádání kritický písemný rozbor s návrhem dalšího diagnostického a léčbeného postupu.    

Kontaktujte nás (Telefon +420 494 323 420)

Objednávkový formulář slouží pro kliniku reprodukční medicíny.