Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Laboratoř

 labrorator_0295 laborator_0306

Zkušenosti týmu        

Obrovskou předností je stabilní a kvalifikovaný tým s minimálně šestiletou praxí v oboru klinická embryologie. 

Přístup k práci

Naši práci děláme s velkým respektem vůči vznikajícímu životu. Striktně dodržujeme všechny předepsané postupy výrobců médií a zároveň respektujeme doporučení mezinárodních odborných společností.

Individuální volba laboratorních metod

O každém IVF cyklu o vás, jako jedinečné dvojici, přemýšlíme individuálně a laboratorní metody volíme „na míru“ tak, aby byly opravdu maximálně přínosné a efektivní s cílem nejen dosažení pozitivního testu, ale hlavně narození zdravého dítěte.

Bezpečnost při manipulaci, kultivaci i skladování

Naše kontrolní mechanismy zcela eliminují rizika záměny embryí mezi různými pacienty. To je mj. dáno i nižším počtem prováděných IVF cyklů za rok ve srovnáními s jinými klinikami v České republice.  

Pracujeme v tzv. čistém provozu. Eliminujeme tím riziko kontaminace reprodukčních buněk nebo případný negativní účinek škodlivých chemických látek vycházející z prostoru, přístrojů, nebo personálu.


Naše statistické výsledky převyšují celostátní průměr (hodnoceno dle dat Národního registru Asistované Reprodukce), s čímž souvisí i velmi pozitivní ohlasy od našich klientů a jejich zájem o léčbu na naší klinice. 
 

laborator_0312 laborator_0333

laborator_1012 laborator_1025

 

Naše přístrojové vybavení a moderní metody


Inkubátory


Kromě dalšího moderního vybavení používáme speciální inkubátor (ESCO Miri Time Lapse). Tento přístroj je výjimečný v tom, že nám umožňuje nerušeně kultivovat všechna embrya odděleně, sledovat kontinuálně jejich vývoj na kameře a vybrat tak embryo s největší šancí na těhotenství.


Laser pro naříznutí zóny


Tento moderní laser se používá pro některé manipulační techniky. Pomáhá nám šetrně provést odběr buněk embrya pro genetickou analýzu (biopsie blastocysty) nebo naříznout obal embrya (asistovaný hatching).


Mikrofluidní čip


Pro zpracování vzorku spermií používáme mikrofluidní čip. Při této metodě odpadává nutnost centrifugace vzorku, při níž hrozí riziko poškození genetické informace spermie. Takto zpracované spermie mohou mít vyšší fertilizační schopnosti a pozitivní vliv na vývoj embrya a jeho implantaci.


Embryoglue


Jedná se o roztok hyaluronanu, který (mimo jiné důležité vlastnosti) pomáhá propojit embryo se sliznicí dělohy. Pomáhá tak embryu k uchycení (nidaci), a tak i k úspěšnému těhotenství.


Kryokonzervace embryí i vajíček


Na vysoké úrovni máme i techniky kryokonzervace. Není proto důvod obávat se, že se vaše šance na těhotenství sníží po rozmrazení embryí. Po rozmrazení u nás přežívá 98 % všech embryí. 


V případě nezbytnosti máme zvládnutou i techniku mrazení vajíček s velmi dobrými výsledky oplození po rozmrazu a vývoje do stadia blastocysty.

laborator_1057 laborator_0254