Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Musíme odložit založení rodiny

Potřebujete z jakéhokoli důvodu odložit těhotenství na později?

Pokud zvažujete uchování svých zárodečných buněk pro pozdější použití, je tzv. „social freezing“ metodou pro vás. Jsme připraveni pomoci všem, kteří si z důvodu onemocnění nebo jiné příčiny chtějí zachovat naději na budoucí zplození potomka. Výsledky těhotenství ze zmrazených nebo čerstvých vajíček nejsou v naší laboratoři rozdílné.

Obraťte se na nás s důvěrou, pokud řešíte některou z následujících situací:

 

 • nyní se věnuji kariéře a chci odložit založení rodiny
 • nemám perspektivního partnera
 • mám právě zjištěné onkologické onemocnění a musím se ihned podrobit léčbě
 • trpím chronickým onemocněním a odborný lékař mi teď těhotenství nedoporučil
 • chci si uchovat zárodečné buňky pro budoucí použití z jiných důvodů

Proč má smysl být racionálním a prozíravým?

Odsun rodičovstí do vyššího věku trápí sociology, genetiky a reproduktology v celém civilizovaném světě. Tzv "social freezing"  je čím dál častější metodou, jak si uchovat pro budoucnost  naději na zplození vlastního potomka. Jedinec pak kromě osobních  a sociálních situací může být vystaven problému odhaleného  onkologického onemocnění, po jehož léčbě se může naděje na vlastní dítě podstatně snižovat. Racionální a prozíravý postoj je věcí každého rozumně uvažujícího jedince. 

 

img01

Objednání

Jak se k vám můžeme objednat?

Elektronicky:

objednávkový formulář (zde)

 

 

Připravte si před objednáním

 • rodné číslo
 • typ zdravotní pojišťovny
 • kontaktní telefon
 • datum nástupu poslední menstruace

Co je důležité vědět:

 • Budete telefonicky hovořit s IVF koordinátorkou, která bude vaším průvodcem a první kontaktní osobou po celou dobu léčby na klinice ARLETA .

 • Tato situace se může týkat jak dvojice, tak i jedinců, kteří se na nás obrátí samostatně.

 • O zamražení zárodečných buněk může požádat každý, kdo tyto buňky ještě produkuje a je přesvědčen, že jeho životní situace jej vybízí k prozíravosti takového kroku, aby jednou vlastní dítě mohl zplodit díky technikám asistované reprodukce 

 • Nevyžadujeme doporučení registrujícího lékaře, ale je vhodné jej informovat, neboť zůstanete v jeho preventivní péči a budeme jej potřebovat ke spolupráci.

 • Přineste s sebou všechny písemné zprávy a výsledky týkající se vašeho zdravotního stavu.

 • Pokud trpíte akutní, či chronickou nemocí, je vhodné získat stanovisko odborného lékaře k budoucímu těhotenství.

 • V současné době jsme schopni vám nabídnout termín první návštěvy do 3 – 6 týdnů po prvním kontaktu, ale pokud si to situace vyžádá, jsme schopni vám nabídnout termín v den, kdy tato situace na vaší straně nastane pro nebezpečí z prodlení.

Dotazníkdotazník

    Proč dotazník ?

 • Lékař si připraví na základě vyplněných informací ještě před vaší První návštěvou pracovní hypotézy
 • Cíleně kladné otázky při vlastním pohovoru pak pomáhají upřesnit situaci životního příběhu  .
 • Často jsou důležité i detaily a postřehy z minulého období, které mohou být podstatné pro správné rozhodnutí.
 • Dotazník není třeba vyplňovat v případech, kdy to situace neumožňuje, neboť by mohlo nastat zbytečné časové prodlení.

 

Vyplnit vstupní dotazník

img02

První návštěva

Rozhovor s lékařem

Proč je důležité si povídat? 

 • Vzniká důvěrný vztah mezi lékařem a léčeným párem, či pacientem,  který by měl být z obou stran velmi otevřený, empatický.
 • Každý problém má svůj "příběh“  lékař je schopen vyhodnotit důležité momenty vašeho života, které by mohly mít  rozhodující význam pro další strategii.
 • Není vyloučeno, že názor odborníka může být pesimistický s ohledem na početí z vlastních spermií, nebo vajíček  a ochranu plodnosti již nebude možné realizovat, zejména z důvodu věku a započaté léčby pomocí chemo - ,nebo radioterapie.
 • U zahraničních klientů nabízíme možnost konzultací s lékařem přes SKYPE.

 

img5

Diagnostické metody

Jaká odborná vyšetření zahrnuje První návštěva?

 • gynekologické vyšetření, kolposkopie
 • cytologie, odběr chlamydií, pokud je indikován
 • vaginální ultrazvukové vyšetření
 • hormonální profil, vyšetření pohlavně přenosných chorob
 • u mužů spermiogram

 

 

 

 

img03

Léčebný plán

 Popis léčebných metodlékař

 • Odběr spermií, jejich vyšetření, promytí  a zamrazení.
 • Řízená ovariální stimulace odběr vajíček a jejich zamrazení: stimulace vaječníků gonadotropiny, odběr punkcí folikulů a zamrazení (vitrifikace) zralých oocytů  
 • Ochrana gonád pomocí léčby GnRHa antagonisty a agonisty.
 • Garantujeme uchování zárodečných buněk po dobu 10 let.
 • Vitrifikace vajíček podstatně zlepšila vyhlídky na úspěšné asistované početí v budoucnu. 

 

 

 

 

 

Kdo a jak se bude na vaší léčbě podílet ?

 • Tým ARLETA má jasně stanovená pravidla a role jednotlivých úseků, které na sebe logicky navazují.rozhovor
 • S jednotlivými členy týmu se budete setkávat po celé budově Centra reprodukčního zdraví ARLETA.

Lékař indikuje jednu z metod, vybírá typ řízené ovariální stimulace, současně lékař vyslovuje prognózu budoucího oplodnění.

IVF koordinátor Vám podrobně vysvětlí princip léčby, časový plán krok po kroku a vypracuje cenovou nabídku.

Zdravotní sestra Vám vydá přípravné i stimulační léky s poučením o způsobu aplikace, dávkování, vysvětlí jejich možné účinky na Vaše tělo.

Recepční provede platební operace, nebo vystaví fakturu, objedná Vás na kontrolní návštěvu, bude zajišťovat pro Vás  i Vaše rodinné příslušníky pohodu v čekárně,  pomáhá organizovat příchod klientů do ambulance, předá Vás do rukou sálové sestry k výkonům na operačním sále.

Embryolog Vás seznámí s počtem, zralostí a kvalitou vajíček nebo spermií po jejich získání.

Urolog, androlog vyšetřuje všechny muže s patologickým nálezem ve spermiogramu, indikuje a provádí  varikokély, MESA, TESE k získání spermií u mužů s azoospermií.

 


Kolik nás celá léčba bude stát?

 • Na naší klinice budete znát konečnou cenu  ještě před odběrem zárodečných buněk.
 • K snadnějšímu pochopení jsme pro vás připravili schéma položek, zdravotní pojišťovna se na úhradě těchto položek nepodílí.
 • Jednotlivé položky vám vysvětlí a cenově upřesní váš IVF koordinátor.
 • Nemáme cenové balíčky, ale hradíte položky postupně podle skutečnosti a spotřeby.
 • U onkologických pacientů může být v úhradě služby udělena lékařem sleva. 
MUŽI - ZAMRAŽENÍ SPERMIÍ PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ
Kryokonzervace spermií*

hradí klienti

   
 

 

 

 

 

 

Cena za zamražení spermíí   od 0,- Kč
ŽENY - EGGS SOCIAL FREEZING - SAMOPLÁTCI 
Stimulační léky

hradí klienti

Doplatky za stimulační léky hradí klienti
IVF základ - cyklus zastavený po OPU

hradí klienti

Kryokonzervace vajíček*

hradí klienti

 

 

Cena za zamražení vajíček  od 36 000,- Kč

*při onkologické diagnóze ARLETA přispívá částkou 5000 Kč

img04

Realizace léčby

Úspěšnost

Mohu věřit, že budou moje zárodečné buňky použitelné? Jakou mám záruku?

 • Nemůžeme Vám slíbit 100 % úspěch narození potomka, ale nepochybně budeme úspěšní v budoucnu  ve vytvoření embryí.  
 • Jsme přesvědčeni, vaše rozhodnutí je správné, že si tímto krokem podstatně zvyšujete pravděpodobnost, že jednou dítě mít budete.
 • Úspěšnost je závislá na věku ženy v době zamražení, nebo na kvalitě spermií muže.  

 

 

 

Kontaktujte nás (Telefon +420 494 323 420)

Objednávkový formulář slouží pro kliniku reprodukční medicíny.