Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Nedaří se mi otěhotnět

Snažíte se více než rok bez úspěchu otěhotnět?
Jste vyššího věku a nikdy jste nebyla těhotná? Máte jiné potíže s reprodukčním zdravím?

Je čas navštívit lékaře, nalézt příčinu neplodnosti a společně zvolit způsob podpory plodnosti. Pokud se nezdaří přirozené početí, zvolíme s ohledem na vaše přání a možnosti techniku asistované reprodukce (umělého oplodnění).

Obraťte se na nás s důvěrou, pokud řešíte některou z následujících situací:

 • snažíme se o početí neúspěšně nejméně 12 měsíců 
 • zamlklo mi první těhotenství
 • je mi více než 33 let a nikdy jsem nebyla těhotná
 • porodila jsem dítě s jiným partnerem po léčbě neplodnosti   
 • měla jsem nitroděložní antikoncepci s komplikací
 • jeden z nás přirozeně ani uměle nepočal s minulým partnerem
 • měla jsem v minulosti  přerušení těhotenství na moji žádost 
 • prodělala jsem mimoděložní těhotenství
 • podstoupila jsem břišní operaci v době, kdy jsem již menstruovala
 • trpím vážným chronickým onemocněním, užívám trvale léky
 • mám zatíženou rodinnou, osobní nebo gynekologickou anamnézu
 • partner měl v dětství operaci kýly nebo nesestouplé varle 
 • máme společný sexuologický problém

Proč má smysl kontaktovat lékaře?

Cílem návštěvy lékaře je urychlené nalezení příčin neplodnosti a návrh způsobu podpory plodnosti k dosažení přirozeného početí, nebo, po vyčerpání těchto metod, zvolení jedné z technik asistované reprodukce. 

img01

Objednání

Jak se k vám můžeme objednat?

Telefonicky:    

+420 494 323 420

+420 494 322 020

Elektronicky:

objednávkový formulář (zde)

 

 

Připravte si před objednáním

 • rodné číslo
 • typ zdravotní pojišťovny
 • kontaktní telefon
 • datum nástupu poslední menstruace

Co je důležité vědět:

 • Budete telefonicky hovořit s IVF koordinátorkou, která bude Vaším průvodcem a první kontaktní osobou po celou dobu návštěv na klinice ARLETA 

 • Nevyžadujeme doporučení registrujícího lékaře, ale je vhodné jej informovat, neboť zůstanete v jeho preventivní péči a budeme jej potřebovat ke spolupráci.
 • Přineste s sebou všechny písemné zprávy a výsledky týkající se Vašeho zdravotního stavu.
 • Pokud trpíte chronickou nemocí, je vhodné získat stanovisko odborného lékaře k budoucímu těhotenství.
 • V současné době jsme schopni Vám nabídnout termín První návštěvy do 3 – 6 týdnů po prvním kontaktu

Dotazníkdotazník

    Proč dotazník ?

 • Lékař si připraví na základě vyplněných informací ještě před vaší První návštěvou pracovní hypotézy problému.
 • Cíleně kladné otázky při vlastním pohovoru pak pomáhají vyloučit, nebo potvrdit možné faktory neplodnosti.
 • Často jsou důležité i epizody a detaily z dosavadního období, které mohou být podstatné pro odhalení problému.

 

Vyplnit vstupní dotazník

 

img02

První návštěva

Rozhovor s lékařem

Proč je důležité si o problému povídat? 

 • Vzniká důvěrný vztah mezi lékařem a léčeným párem, který by měl být z obou stran velmi otevřený, empatický,
 • Každý problém má svůj "příběh“ a lékař je schopen vyhodnotit důležité momenty vašeho života, které měly rozhodující význam pro vznik současné poruchy.
 • Lékař může na závěr První návštěvy vyslovit první pracovní hypotézy, které se musí ověřit diagnostickými testy.
 • Připravte se na situaci, kdy názor odborníka může být pesimistický s ohledem na početí z vlastních spermií, nebo vajíček.
 • Budeme se též zajímat o vaše rodinné zázemí, vztah k minulým partnerům, dětem, rodičům, také budeme chtít vědět, jaké jsou vaše životní plány, co se vám v životě podařilo a naopak nepodařilo dosáhnout.
 • U zahraničních klientů nabízíme možnost konzultace s lékařem přes SKYPE. 

img5

Diagnostické metody

Jaká odborná vyšetření zahrnuje První návštěva?

 • gynekologické vyšetření, kolposkopie
 • cytologie, odběr chlamydií, pokud je indikován
 • vaginální ultrazvukové vyšetření
 • spermiogram
 • hormonální profil
   

Jaká vyšetření lékař může doporučit po První návštěvě?

 • andrologické vyšetření při poruše plodnosti muže
 • genetické vyšetření neplodného páru
 • diagnostickou, nebo operační ambulantní minihysteroskopii  s odstraněním myomu, polypu, srůstů, nebo k protnutí děložní přepážky  (HSK)
 • ambulantní test průchodnosti vejcovodů (STK)
 • ambulantní zprůchodnění vejcovodů při uzávěru v děložním rohu (rekanalizace tub)
 • diagnostickou laparoskopii s chromopertubací ( test průchodnosti vejcovodů pomocí proplachu modrou barvičkou)
 • operační  laparoskopii k odstranění uzavřeného vejcovodu, myomu, endometriozy, či korekci děložní anomálie
 • imunologické vyšetření neplodného páru
 • endokrinologické vyšetření v případě zachycené poruchy štítné žlázy, nebo např. adrenogenitálním syndromu
 • hematologické vyšetření v případě podezření na trombofilní stav
 • psychologické, nebo sexuologické vyšetření

img03

Léčebný plán

Popis léčebných metod

lékař

Inseminace – IUI/AID: nitroděložní zavedení promytých spermií partnera/ anonymního dárce v době probíhající ovulace

Mimotělní oplodnění – in vitro fertilizace embryotransfer IVF ET: nitroděložní zavedení embrya po oplození vajíčka partnerky/ dárkyně mimo tělo ženy spermií partnera/dárce

Názvy metod Vlastní spermie Darovaná spermie
Vlastní vajíčka IVF OE (Own Eggs) IVF  SD (Donor´s Sperm)
Darovaná vajíčka IVF OD (Oocytes of Donor) IVF AE (Adoption of embryo)

 

Kdo a jak se bude na vaší léčbě podílet ?

rozhovor

Tým ARLETA má jasně stanovená pravidla a role jednotlivých pracovníků a úseků, které na sebe logicky navazují. S jednotlivými členy týmu se budete setkávat v rámci celého Centra reprodukčního zdraví ARLETA.

Lékař po stanovení příčin indikuje jednu nebo více léčebných možností, ze kterých si spolu s IVF koordinátorem vybíráte takovou, která bude nejvíce v souladu s Vašim přáním, podle úspěšnosti metody, finanční náročnosti a časového harmonogramu, lékař také vyslovuje procentuálně prognózu jednotlivých léčebných možností.

IVF koordinátor vám podrobně vysvětlí princip léčby, časový plán krok po kroku , vypracuje cenovou nabídku pro jednotlivé typy léčby.

Zdravotní sestra Vám vydá přípravné i stimulační léky s poučením o způsobu aplikace, dávkování, vysvětlí jejich možné účinky na Vaše tělo, odebere krev na stanovení hormonální hladin a k vyloučení pohlavních chorob.

Recepční provede platební operace nebo vystaví fakturu, objedná Vás na kontrolní návštěvu, bude zajišťovat pro Vás i Vaše rodinné příslušníky pohodu v čekárně, pomáhá organizovat příchod klientů do ambulance, předá Vás do rukou sálové sestry k výkonům na operačním sále.

Embryolog vás seznámí s počtem, zralostí a kvalitou vajíček a spermií po jejich získání, vysvětlí standardní i speciální laboratorní postupy,  bude vás informovat o úspěšnosti oplození a hodnotit embrya v průběhu kultivace až do embryotransferu, domluví s vámi vhodný počet embryí k embryotransferu a zamražení, informuje o počtech biooptovaných embryí a jejich uvolnění k embryotransferu.

Genetik provádí lékařské konzultace páru, indikuje vyšetření karyotypu, nosičství cystické fibrózy a spinální muskulární atrofie před vstupem do IVF, indikuje provedení genetického skríninku aneuploidií a vyhodnocuje výsledky analýzy.

Urolog, androlog vyšetřuje všechny muže s patologickým nálezem ve spermiogramu, indikuje a provádí varikokély, MESA, TESE k získání spermií u mužů s azoospermií. Lékař, genetik a embryolog se společně podílejí na interpretaci výsledků biopsií trofoblastu a volí nejvhodnější embrya k transferu.

 

Kolik nás celá léčba bude stát ?

 • Na naší klinice budete znát konečnou cenu léčebného plánu před jeho zahájením.
 • K snadnějšímu pochopení jsme pro vás připravili seznam položek, které jsou hrazeny vaší zdravotní pojišťovnou a na kterých se budete podílet jako samoplátci
 • Obsah jednotlivých položek vám vysvětlí a cenově upřesní váš IVF koordinátor.
 • Nenabízíme cenové balíčky, ale hradíte položky postupně podle skutečné spotřeby, jedinou výjímkou je možnost volby laboratorního balíčku metod, kdy odborník - embryolog použije v konkrétním případě všechny postupy, které podle jeho zkušeností a možností zvýší pravděpodobnost úspěchu.

 

CYKLUS IVF ET HRAZENÝ POJIŠŤOVNOU*
Standardní metody  
Stimulační léky hradí pojišťovna
Doplatky za stimulační léky hradí klienti
IVF základ

hradí pojišťovna

Laboratorní metody ( balíček metod) hradí klienti
Kryokonzervace embryí hradí klienti
Nestandardní metody  
Náklady dárce spermií hradí klienti
Náklady dárkyně vajíček hradí klienti
MESA,TESE hradí klienti
Kryokonzervace spermií

hradí klienti

Biopsie trofoblastu hradí klienti
PGS, PGD, karyomapping

hradí pojišťovna

Kryoembrytransfer hradí klienti
Cena cyklu IVF ET pro klienty   od 21 000,- Kč
CYKLUS IVF ET HRAZENÝ SAMOPLÁTCI
Standardní metody  
Stimulační léky

hradí klienti

Doplatky za stimulační léky hradí klienti
IVF základ

hradí klienti

Laboratorní metody ( balíček metod) hradí klienti
Kryokonzervace embryí hradí klienti
Nestandardní metody  
Náklady dárce spermií hradí klienti
Náklady dárkyně vajíček hradí klienti
MESA,TESE hradí klienti
Kryokonzervace spermií

hradí klienti

Biopsie trofoblastu hradí klienti
PGS, PGD, karyomapping

hradí pojišťovna

Kryoembrytransfer hradí klienti
Cena cyklu IVF ET pro klienty  od 55 000,- Kč

*Společnost ARLETA IVF s.r.o. disponuje smlouvami se všemi zdravotními pojišťovnami, vyjma Mettal - Allianz. Pojišťovny shodně hradí  cykly mimotělního oplodnění s transferem jednoho čerstvého embrya v prvním a druhém cyklu u žen do 39.narozenin. Pojištění se vztahuje na podstatnou část ceny stimulačních léků a základ IVF cyklu ve výši 26.000,- Kč. Existují specializované výkony, které zvyšují úspěšnost Vaší léčby. Tyto zákroky ale žádná zdravotní pojišťovna nehradí. Patří sem například ICSI (intracytoplazmatická injekce spermií do vajíčka), PICSI (ICSI preselektované spermie), prodloužená kultivace, asistovaný hatching, nebo využití dárcovství (vajíčko, spermie, embryo) a další. Pokud genetik stanoví indikaci k preimplantační genetické analýze, je tato metoda hrazena zdravotní pojišťovnou bez omezení věkem.  

img04

Realizace léčby

Úspěšnost

Mohu věřit, že skutečně otěhotním? Jakou mám záruku?

 • Především vám neslibujeme 100 % úspěšnost a je nám upřímně líto, že neumíme pomoci všem.
 • Jsme přesvědčeni, že v individualizaci našeho přístupu ke každému jednotlivému léčenému páru můžeme dosáhnout lepších výsledků.
 • Nemusíte se obávat rizika záměny embryí/ spermií, provádíme maximálně jednu až dvě punkce denně
 • Úspěšnost je závislá na věku ženy, faktorech neplodnosti, počtu a kvalitě zaváděných embryí, načasování transferu, ale i na schopnosti děložní sliznice embryo přijmout.
 • Prognózu  jsme schopni předem statisticky odhadnout na základě výše uvedených kritérií.

img06

 

Co bude následovat po pozitivním těhotenském testu po transferu ?

 • Blahopřeme, pozitivní těhotenský test je první podmínkou, abyste mohla porodit dítě, ale my víme, že není ještě vyhráno.
 • Máme bohaté zkušenosti s efektivní záchranou těhotenství u žen s opakovanými potraty.
 • Umíme včasně rozpoznávat symptomy svědčící pro mimoděložní těhotenství. 
 • Těhotné ženy zpravidla zůstávají po dobu prvního trimestru v naší péči pro riziko zamlknutí.  
 • Cítíme se spoluzodpovědni za genetický potenciál embrya, zárodku a budoucího plodu, a proto zpravidla dokončujeme u těhotných skrínink 1.trimestru a po seznámení s výsledkem Vás předáme Vašemu registrujícímu gynekologovi.
 • Po celou dobu těhotenství, v období porodu a šestinedělí máte možnost získat nezávislý názor našeho odborníka na jakýkoliv problém.     

 

A co, když začnu krvácet a/nebo těhotenský test z moči bude negativní?

 • Jsme schopni zvládnout tuto nepříjemnou situaci a podpořit Vás, prožili jsme ji bohužel již mnohokrátArleta.
 • Nechceme sdělovat negativní test do telefonu, neboť citlivě vnímáme, jak by to od nás bylo neprofesionální.
 • Věříme, že budete cítit naši podporu, vyzveme vás léčbu nevzdávat, pokud uvidíme sebemenší šanci na úspěch v jejím pokračování.
 • Racionálně vám vysvětlíme teoretický důvod selhání léčby, najdeme pravděpodobnou příčinu negativního testu  a předložíme Vám návrh dalších kroků.
 • Najít příčinu selhání IVF ET může být obtížné, ale my si provádíme podrobné záznamy každého kroku léčby,  takže máme vše pod kontrolou.
 • Bude to možná pro Vás překvapivé, ale umíme otevřeně přiznat, pokud jsme udělali chybu, nebo jsme se mýlili.    

 

 

 

Kontaktujte nás (Telefon +420 494 323 420)

Objednávkový formulář slouží pro kliniku reprodukční medicíny.