Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Klinika

Naše klinika je situována do krásné zrekonstruované budovy z třicátých let 20. století. Jsme na její historii náležitě pyšní (viz článek). Vila je moderně vybavena tak, aby splňovala velmi náročné podmínky pro provoz tkáňového zařízení v rámci Centra reprodukčního zdraví. 

arleta

Historie budovy

ARLETA - Centrum reprodukčního zdraví poskytuje zdravotní služby v budově z 30. let minulého století. V tomto období bylo město oblíbeným víkendovým výletním místem a bylo velmi výstavní.

Dovolte nám zmínit vlastníka vily pana Josefa Dostála, majitele továrny na výrobu řemínkové obuvi, ve které se v té době chodilo v celé Evropě.

Ve 20. letech oslovil pan továrník tehdy již známého hradeckého akademického architekta Oldřicha Lisku (1881 - 1959), aby mu postavil na hlavní třídě v Kostelci nad Orlicí soukromou vilu v tehdy nastupujícím funkcionalistickém pojetí. Budova byla dokončena v roce 1934. Historie této epochy končí 2. světovou válkou, kdy se manželka továrníka židovského původu vrátila s narušeným zdravím z koncetračního tábora v Terezíně. 

Po roce 1948 budova, podobně jako většina podobných objektů, chátrá. Vzrostlá zahrada je zanedbaná, byl zničen venkovní bazén a rozbořen pavilon v dolní části zahrady.

V 80. letech využívalo město Kostelec nad Orlicí továrnickou vilu na mateřskou školu, která byla provozována až do let devadesátých. Nízká porodnost  v tomto období  vedla ke zrušení předškolního zařízení a pro jiné využití již nebyl nalezen vhodný nájemce. Budova byla do roku 2002 nevyužitá. 

Možná právě zubožený vzhled funkcionalistické vily z první republiky, možná úbytek dětské populace a snižující se porodnost v naší republice, neposledně i víra ve vlastní medicínské schopnosti způsobily, že jsme se rozhodli spojit Centrum reprodukčního zdraví ARLETA právě s touto budovou.

Rekonstrukce proběhla v letech 2002 a 2003. Budova byla zcela přizpůsobena nové funkci. Autorem projektu budovy je Ing. Aleš Granát z AG Ateliér Kostelec nad Orlicí.