Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Aktuality

Seriál: Vajíčko neboli lidský oocyt, část 2.

23.08.2023

Zjištění kapacity vaječníků lékařem ženě přináší určitou zprávu o tom,  zda by si měla s početím pospíšit, anebo zda může ještě na nějaký čas mateřství odložit. Obecně zastávám názor,  že by žena měla být velmi aktivní, pokud v 35 letech ještě neporodila. Po 40. roku věku již nemůžeme dávat jakékoliv záruky, že se dítěte dočká, a to navzdory zjištěné dobré kapacitě vaječníků. Svou roli zde hraje skutečnost, že vajíčka jsou vystavena všem vlivům okolí již od okamžiku narození dívky (na rozdíl od mužů, kde se tvorba spermií neustále každých 90 dní obnovuje). Věk ženy je tedy zodpovědný za nižší procento uhnízděných embryí a vyšší riziko potratu z důvodu genetické poruchy, plynoucí zpravidla od vajíčka, nikoliv od spermie.   

Druhým důležitým kritériem pro lékaře je posouzení samotné funkce vaječníků: při vstupním vyšetření zjišťuje, zda jsou dynamika vývoje vajíčka v rostoucím folikulu a současný růst sliznice v souladu a odpovídají konkrétnímu dni menstruačního cyklu. Pokud je tento proces vyhodnocen pozitivně a ovulace – uvolnění vajíčka – směřuje ke 14. dni menstruačního cyklu, můžeme situaci využít k načasování pohlavního styku po aplikaci tzv. spouštěče (triggeru) – těhotenského hormonu (hCG), anebo přímo k provedení nejjednodušší metody v léčbě technikami asistované reprodukce, jíž je inseminace.

K inseminaci však být splněny dvě podmínky:

1. zachovalá průchodnost vejcovodu na straně, kde k ovulaci dochází. To zpravidla na klinice ARLETA zjišťujeme metodou STK (selektivní transcervikální kanylace vejcovodů) při hysteroskopii. Jedná se o ambulantní metodu, která nám dává v krátkém čase několika minuta hodně odpovědí. Této metodě se budeme věnovat ve 3. části našeho seriálu;

2. standardní plodnost partnera dle provedeného spermiogramu. Každé pracoviště si stanoví limity spermiogramu, při kterých je možné ještě inseminaci provést, ale obecně platí, že právě pro andrologický (mužský) faktor není inseminace dostatečně efektivní. Nejlepší výsledky jsou při imunologickém faktoru – výskytu protilátek proti spermiím u ženy, případně výskytu protilátek proti vlastním spermiím u muže. Úspěšnost inseminace zvyšujeme podáním stimulačních léků – FSH, gonadotropinů – což je však spojeno s mírně zvýšeným rizikem vzniku dvojčetného těhotenství. Metoda je převážně hrazena zdravotní pojišťovnou, léky pro stimulaci vaječníků si hradí klienti přímou platbou.  

Zpracování spermatu pro inseminaci zpravidla zabere laboratoři 75–90 minut, samotný zákrok v gynekologické poloze je pro lékaře zpravidla snadný a pro ženu prakticky bezbolestný. Po 15 minutách klidu na lůžku může opustit kliniku a nemá prakticky žádná omezení ve svých obvyklých aktivitách. I když zdravotní pojišťovny hradí více zákroků během roku, nemá smysl jich provádět více než 3 až 4, a po neúspěchu je vhodné změnit strategii celé léčby.

MUDr. Jiří Doležal

Zpět na výpis

Kontaktujte nás (Telefon +420 494 323 420)

Objednávkový formulář slouží pro kliniku reprodukční medicíny.