Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Aktuality

Seriál: Vajíčko neboli lidský oocyt, část 4.

19.10.2023

Kapacita vaječníků – low and high responder
Aby mohla neplodná žena zplodit biologicky vlastní dítě, musí vyprodukovat vajíčko. Tato schopnost často přetrvává až do menopauzy (přechodu), ale s věkem dramaticky klesá kvalita genetické výbavy vajíčka. To je také důvodem, proč s rostoucím věkem klesá úspěšnost léčby a stoupá riziko genetických změn u plodu. S tím souvisí i zvýšená potratovost, neboť „příroda rozpozná chybu“ a těhotenství utlumí (missed AB).

V asistované reprodukci zpravidla pracujeme s větším počtem vajíček, potažmo embryí, a vybíráme to nejlepší na základě kvality (hledisko embryologa) a správnosti počtu jeho chromozomů (hledisko genetika). Některé ženy mají bohužel již ve svých 25 letech vaječníky vyčerpané na úroveň 45leté ženy. Naopak 45leté ženy jsou v některých případech schopny vyprodukovat i 15 vajíček jako žena 25letá, avšak převážná většina z embryí vzniklých z těchto vajíček je geneticky abnormálních a jsou z programu asistované reprodukce záhy vyloučena.

Za účelem tvorby vícečetných folikulů (a vajíček) provádíme v rámci asistované reprodukce stimulaci vaječníků (ovarií). Ženy s vysokou vaječníkovou odpovědí na řízenou ovariální stimulaci (COH) můžeme rozdělit do dvou podskupin:

Jedny jsou pouze štědře obdarované při svém narození a budou dlouhodobě produkovat spíše vyšší počty vajíček. Druhou – velmi specifickou – ale relativně početnou skupinou jsou ženy s polycystickými vaječníky (tzv. PCO syndromem). Tyto ženy jsou často od dětství obézní po svých otcích, jsou u nich patrné zvýšené mužské hormony, jež jim formují postavu, a často se potýkají s nežádoucím ochlupením a růstem vousů a padáním vlasů. Vyšší hladina mužských hormonů může mít také dopad na jejich plodnost. Tyto ženy většinou nemají ovulace, nemenstruují, a kromě obezity trpí často cukrovkou a zvýšeným krevním tlakem.

Mnohem více se o problematice syndromu polycystických ovarií (PCOS), který postihuje asi 5 až 10 % žen v plodném věku, dočtete v mém článku zde. Dobrou zprávou je, že po zahájení léčby se většině žen podaří otěhotnět.

MUDr. Jiří Doležal

Zpět na výpis

Kontaktujte nás (Telefon +420 494 323 420)

Objednávkový formulář slouží pro kliniku reprodukční medicíny.