Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Aktuality

Otázky a odpovědi ohledně očkování

22.01.2021

Je vhodné očkování proti nemoci covid-19 v době plánovaného početí, léčby IVF nebo v různých stádiích těhotenství?

Doporučení byla vypracována v souladu s doporučeními ESHRE (Evropské společnosti pro lidskou reprodukci a embryologii

Měli bychom se nechat očkovat proti COVID – 19 před plánovaným početím/vstupem do léčby IVF?

Očkování proti covid-19 je dobrovolné a rozhodnutí závisí na každém jednotlivci. Ačkoli konkrétní informace o možném účinku očkování na léčbu v asistované reprodukci a následné těhotenství nejsou zatím k dispozici, nevidíme důvod, proč by žena neměla vstupovat do léčby s čerstvými či zamraženými embryi, pokud k tomu nejsou jiné závažné zdravotní důvody. Jsme připraveni konzultovat s vámi konkrétní situaci individuálně.

Je očkování podmínkou pro vstup do léčby IVF?

Ne. Vstoupit do léčby IVF mají mít možnost všichni klienti bez ohledu na to, zda jsou očkováni proti COVID-19 či nikoliv.

Kdy můžeme vstoupit do léčby, pokud u nás již bylo očkování zahájeno?

Doporučujeme svým klientům odložit léčbu v asistované reprodukci minimálně po dobu několika dní po ukončení vakcinace, aby byla zajištěna dostatečná doba na vytvoření imunitních protilátek.

Pokud žena vakcinaci zahájila, může být stimulována, ale je vhodné odsunout transfer. Asistovaná reprodukce by neměla být zahájena u žen, u kterých se prokázaly nežádoucí účinky na očkování (například alergická reakce), dokud nebude léčba znovu povolena lékařem. Opět platí, že postup budeme s vámi konzultovat individuálně.

Mám se nechat očkovat, když jsem těhotná?

Vakcína pro těhotné ženy by měla být provedena po pečlivé konzultaci s lékařem po zvážení všech výhod a rizik. Onemocnění COVID – 19 u těhotných žen může mít závažnější průběh, proto může být vhodné očkování zvážit. Bezpečnost očkovacích vakcín COVID - 19 v těhotenství u žen však dosud nebyla dostatečně hodnocena. Podle ESHRE musí být těhotné ženy o nedostatku dlouhodobých studií vakcinace proti covid-19 informovány, neměly by však být z očkovacích programů zcela vyloučeny.

Zpět na výpis

Kontaktujte nás (Telefon +420 494 323 420)

Objednávkový formulář slouží pro kliniku reprodukční medicíny.