Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Aktuality

Asistované početí v podmínkách pandemie

23.03.2021

Celý rozhovor s MUDr. Jiřím Doležalem. Zkrácená verze v Respekt Speciál.

MUDr. Jiří Doležal se pro specializaci na gynekologii a léčbu neplodnosti rozhodl již během studia Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Osudnou se mu stala předchozí předstudijní jednoroční praxe na gynekologickém oddělení. Lidskou reprodukcí se zabývá již od roku 1983. Od roku 2002 se věnuje léčbě neplodnosti na soukromé rodinné klinice ARLETA, kde společně se svým týmem každý den pracuje na splnění snů svých klientů o narození zdravého potomka.

Jak často se páry potýkají s neplodností a jaké jsou její nejčastější příčiny?

Neplodnost je dnes jednou z nejčastějších poruch zdraví. S neschopností počít po dobu delší než jeden rok nechráněného pohlavního styku se potýká každý šestý pár na světě bez rozdílu rasy. Příčinou bývá porucha ovulace, neprůchodnost vejcovodů, patologický spermiogram a endometrióza. Kromě toho schopnost početí ovlivňují další rizikové faktory, jako je životní styl, obezita, rostoucí konzumace alkoholu a nesprávné stravovací návyky. To vše zvyšuje poptávku po léčbě ve specializovaných IVF klinikách. V České republice se po některé z metod asistované reprodukce rodí asi 7 % dětí.

Česká republika je populární jako i jako destinace pro zahraniční páry. Proč tomu tak je?  
Je pravda, že Česká republika společně se zeměmi jako Španělsko, Kanada, Jihoafrická republika a Thajsko jsou významnými destinacemi v oblasti medicínského turismu. Prvním důvodem je cena, která je mnohdy i o polovinu nižší než v zahraničí. Dalším důvodem jsou mírnější legislativní podmínky. Například německé zákony zcela zakazují umělé oplodnění s darovanými vajíčky nebo embryi. Vyhledání zahraniční kliniky je pro takové páry prakticky jedinou nadějí. České zdravotnictví je také známo vysokou úrovní, erudovaností lékařů, technickým vybavením a garancí dohledu státních autorit. K lednu 2021 bylo u nás registrováno 49 IVF center a některé kliniky se zaměřují výhradně na zahraniční klientelu.

Věnujete se léčbě zahraničních klientů i u vás na klinice?
Ano, i k nám si klienti ze zahraničí nacházejí cestu. Ale ve velké většině se na nás obracejí české páry, velice často poté, co se jim nezdařila léčba jinde. Zakládáme si na tom, že trpělivě a racionálně hledáme společně s potencionálními rodiči příčiny nezdaru a možnosti léčby. Kromě moderních postupů, vybavení a vzdělaného týmu k léčbě přispívá i jedinečná rodinná atmosféra vily, ve které naše klinika sídlí.

Jak se na zájmu o léčení projevila pandemie onemocnění Covid-19?
Nástup pandemie přirozeně vedl k přechodnému snížení zájmu klientů. Svou roli sehrálo i dočasné pozastavení programu IVF (asistované reprodukce) ve většině center v ČR na jaře 2020. Většina klinik pak obnovila svou činnost, přičemž se řídí mezinárodními i národními pokyny pro léčbu během pandemie.

A jak tato situace dopadá na páry, které touží po dítěti?
Mnoho neplodných párů muselo odložit či úplně zrušit své plány, kvůli lockdownu se k léčbě nemohla dostavit řada zahraničních klientů. Může se zdát, že odložení léčby o rok nic neznamená, ale u některých českých pojištěnců došlo k překročení hranice 39 let a oni tak přišli o možnost úhrady zdravotní pojišťovnou. Další skupina se dostala na hranici 49. roku věku, kdy už není podle naší legislativy léčba možná, a přišla o jedinečnou šanci na narození dítěte. Americká společnost pro reprodukční medicínu ASRM zjistila, že 22 procent dotázaných dokonce přirovnává zrušení léčebných cyklů během pandémie COVID-19 k pocitům srovnatelným se ztrátou dítěte.

Jaké zkušenosti máte z vaší kliniky?
ARLETA se řadí k menším, rodinným centrům, kde se nepředpokládá větší koncentrace covid-pozitivních klientů. Proto jsme nezaznamenali téměř žádný pokles zájmu. Přímo na klinice platí přísná hygienická opatření, bezpečnost klientů i personálu zaručují i distančně vedené vstupní konzultace. Dnes máme už více informací než na jaře a vlastní léčebný program není omezován.

Měli by se potencionální rodiče před zahájením léčby očkovat?
Očkování přináší naději na konec pandemie. Zatím nemáme souhrnné informace o bezpečnosti a účinnosti vakcín v těhotenství. Nicméně společnosti Pfizer a BioNTech oficiálně zahájily rozsáhlé klinické hodnocení své vakcíny u těhotných žen a brzy snad budeme vědět více. Vakcinace je dobrovolná a léčba IVF má být otevřená všem bez ohledu na to, zda jsou očkováni či nikoliv.
Na základě momentálně známých informací a doporučení profesních organizací zastávám názor, že by klienti měli odložit léčbu v asistované reprodukci minimálně po dobu několika dní po ukončení vakcinace, aby byla zajištěna dostatečná doba na vytvoření ochranných protilátek. Pokud žena vakcinaci zahájila, může být stimulována, ale je vhodné odsunout transfer embryí. S odstupem několika týdnů by měla být asistovaná reprodukce zahájena u žen, u nichž se prokázaly nežádoucí účinky na očkování.

Co přesně zahrnuje zmíněné klinické hodnocení bezpečnosti vakcíny u těhotných žen?
V případě společností Pfizer a BioNTech byly těhotné zcela vyloučeny z prvního kola studií. Nyní bylo do nové studie zapsáno přibližně 4 000 těhotných žen ve věku 18 let nebo starších a mezi 24. až 34. týdnem těhotenství. Sledování by mělo zahrnovat ženy ze Spojených států, Argentiny, Brazílie, Kanady, Chile, Mosambiku, Jihoafrické republiky, Španělska a Velké Británie. Každá z účastnic obdrží dvě dávky s 21denním intervalem a bude sledována po dobu nejméně 7 až 10 měsíců, aby bylo možné posoudit zdraví matky, plodu a narozeného dítěte. Polovina žen ve studii dostane vakcínu, druhá polovina dostane placebo, přičemž ty, které dostanou placebo, budou mít později možnost získat skutečnou vakcínu.

Jaký je rozdíl mezi vakcínou proti Covid-19 a například očkováním proti zarděnkám, které těhotné ženy podstoupit nesmí?
Stávající vakcíny využívají celou řadu různých technologií, ale žádná z nich nebyla vyrobena ze živých oslabených virů, jako jsou právě vakcíny proti zarděnkám, planým neštovicím nebo příušnicím, které jsou v těhotenství kontraindikovány. Předpokládá se proto, že bude brzy schváleno více vakcín pro použití v těhotenství. I když zatím nejsou známa žádná rizika – kromě nežádoucích účinků pro podání vakcíny COVID-19 v těhotenství nebo u kojících žen - skutečný bezpečnostní profil bude znám až po dokončení klinických studií.

Může se tedy nechat očkovat těhotná žena?
Panují rozporuplné názory. Na počátku roku 2021 ovšem stále více odborníků navrhuje, aby byla vakcína těhotným ženám nabízena. Rozhodnutí musí být vždy učiněno po pečlivé konzultaci s lékaři a zvážení všech přínosů a rizik. V tuto chvíli se vakcinace doporučuje pouze u žen s vysokým rizikem v případě nákazy Covid-19.

Je nyní správný čas otěhotnět s pomocí asistované reprodukce?
Jako lékař musím dnes, na začátku března 2021 říct, že nebude na škodu počkat, až se křivka šíření koronaviru podle reprodukčního čísla v populaci opět zploští. U zdravých jedinců není ale problém mrazení embryí pro budoucí využití. Zamražením embryí si udržíte šanci na narození dítěte v daném věku a přitom odložíte příchod novorozence na dobu, kdy bude celosvětový problém s pandemií vyřešen. Často využíváme časový prostor odloženého transferu embrya pro jeho genetickou analýzu.

Může Covid-19 ovlivnit embrya uložená v laboratoři?
Naše embrya jsou inkubována ve sterilních chráněných kontinuálních timelapse inkubátorech. Kultivace jednotlivých embryí různých pacientek probíhá ve zcela oddělených komorách, a proto nejsou zárodky vystavené riziku šíření viru při získání zárodečných buněk, v žádné fázi laboratorní kultivace, ani při transferu. Není důvod se obávat.

Co doporučujete s přihlédnutím ke všem současným nejasnostem párům, které se na vás obracejí s žádostí o radu?
Dobře si uvědomuji, že současná situace vyvolává spoustu otázek. Dostupný výzkum onemocnění Covid-19 a jeho účinků na plodnost je zatím omezený. Prozatímní výsledky jsou však uklidňující a převažuje mírný optimismus. Myslím si proto v souladu s odbornými doporučeními, že léčba neplodnosti reprodukce by měla zůstat otevřená pro všechny.
Každý pár je v jiné situaci a rozhodování není jednoduché. Není ale důvod zbytečně váhat – je dobré se přijít poradit a hledat řešení dřív, než by mohlo být pozdě, nebo se podstatně zhorší prognóza úspěšné léčby. My jako odborníci jsme připraveni udělat maximum pro úspěch léčby a vytvářet co nejlepší podmínky pro bezpečí a zdraví potencionálních rodičů i jejich dítěte.

Michaela Bruková

Zpět na výpis

Kontaktujte nás (Telefon +420 494 323 420)

Objednávkový formulář slouží pro kliniku reprodukční medicíny.